Tim

Više od 200 stručnjaka medicine vodit će vas kroz svaki korak naše poslovne suradnje.

Tim medicinskih stručnjaka

doc.dr.sci. Tomislav Letilović, dr.med

Intervencijski kardiolog, docent

Tomislav Letilović diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Doc.Letilović voditelj je  Odjela za interventnu kardiologiju Sveučilišne bolnice Merkur u Zagrebu.

Nakon pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, radio je kao istraživač na Odjelu za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz interne medicine završava 2007. godine, a subspecijalzaciju iz kardiologije 2010. godine. Dugogodišnje profesionalno iskustvo stjeće na Odjelu za kardiologiju Sveučilišne bolnice Merkur, gdje se specijalizirao za područje interventne kardiologije. Interesi su mu i klinička kardiologija, ehokardiografija i elektrokardiografija-pacemakeri.
2013. godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine radi kao predavač na tom fakultetu i trenutno je na poziciji docenta na Zavodu za internu medicinu. Također je predavač na poslijediplomskom studiju kardiologije i državni je ispitivač na specijalističkom ispitu za kardiologe.
Kao pozvani predavač sudjelovao je na brojnim hrvatskim i međunarodnim kongresima, objavio je nekoliko znanstvenih članaka u časopisima s recenzijom i radi kao recenzent za nekoliko međunarodnih medicinskih časopisa.
Letilović je član Europskog kardiološkog društva, a također je član nekoliko nacionalnih kardioloških udruga te domaćih i međunarodnih radnih skupina.

dr.sci. Hrvoje Vavro, dr.med

Intervencijski radiolog

Hrvoje Vavro diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Trenutno radi kao specijalist radiolog-uži specijalist neuroradiolog u Kliničkoj bolnici Dubravi u Zagrebu te teleradiološki kao konzultant-neuroradiolog za Telemedicine Clinic sa sjedištem u Barceloni.

Po završetku obaveznog jednogodišnjeg stažiranja u Općoj bolnici Dr. Ivo Pedišić u Sisku i polaganju državnog ispita, radio je kao liječnik na zamjeni u ambulantama primarne zdravstvene zaštite diljem Sisačko-moslavačke županije.

Specijalizaciju iz radiologije započeo je 2000. godine u Općoj bolnici Sisak te završio u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu, a u sklopu specijalizacije i pohađao je i specijalistički postdiplomski studij kliničke radiologije.

Kao specijalist radiolog u Općoj bolnici u Sisku radi od 2004. do 2007. godine kada prelazi u Kliničku bolnicu Dubravu u Zagrebu gdje se pretežno bavi neuroradiologijom i intervencijskom radiologijom. Subspecijalizaciju iz neuroradiologije u trajanju od dvije godine uspješno je završio ispitom 2010. godine, a usporedno je pohađao i edukaciju pri Europskom neuroradiološkom društvu te je nakon ispita 2011. godine stekao Europsku diplomu iz neuroradiologije. Iste godine boravi u Sjedinjenim Američkim Državama radeći na nekoliko neuroradioloških istraživačkih projekata.

U nekoliko navrata radio je kao konzultant-neuroradiolog u sveučilišnim bolnicama u Belfastu i Glasgowu (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Dulje vrijeme telemedicinski surađuje s radiološkim odjelima nekoliko hrvatskih općih bolnica.

Godinama sudjeluje u kliničkim studijama koje ispituju liječenje neuroloških bolesti.

Autor je i koautor više poglavlja u knjigama te članaka na hrvatskom i engleskom jeziku, koautor knjige “Neuroradiology: Expect the Unexpected” (Springer, 2018), sudionik, predavač i pozvani predavač na nizu domaćih i stranih radioloških, neuroradioloških i neuroloških kongresa i sastanaka.

Član je niza domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Marko Slavica, MD, MSc

Clinical Radiology specialist

Marko Slavica graduated from The Faculty of Medicine at the University of Zagreb in 2003. Slavica currently holds the position of Secretary General of the Croatian Neuroradiology Society of the Croatian Medical Association.

After completing an internship at the University hospital centre Sisters of Mercy in Zagreb, he worked as an emergency medicine doctor at the Institute of emergency medicine of the City of Zagreb. He has many years of professional experience acquired at the Clinical Hospital Sisters of Mercy and University hospital Merkur, where his specialist training in clinical radiology began in 2009. His professional postgraduate study in Clinical Radiology at the Faculty of Medicine in Zagreb ended in 2013.

Now, Slavica performs subspecialist training in Croatia and abroad. His narrow field of work is interventional radiology and neuroradiology, vascular diagnostics and minimally invasive procedures in interventional oncology.

 

As a lecturer, he has been a guest and invited speaker at many Croatian and international congresses, as well as at numerous workshops on interventional radiology, interventional oncology and endovascular surgery.

 

Slavica is a member of the WFNRS (World Federation of Neuroradiology societies) and a member of numerous national and international professional societies, of which sIRcro (Croatian Section for Interventional Radiology), HDVK (Croatian Vascular Society), CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe), etc.

Lovro Kavur, MD, MSc

Clinical Radiology specialist

Lovro Kavur graduated from The Faculty of Medicine at the University of Zagreb in 2009. During his studies, Kavur won the Dean’s award for the best medical student and the Dean’s award for the best scientific publication.

After obtaining his degree, he finished a one-year internship at Sisters of Mercy University Hospital in Zagreb and then went on to pursue a residency in clinical radiology at University hospital Merkur in Zagreb. He became a radiology specialist and holds this position at Clinical Hospital Merkur in Zagreb to this date. His expertise lies in body CT, abdominal and pelvic MRI, and ultrasound, but he is also considered an esteemed expert in X-ray and fluoroscopy interpretation, as well as Doppler imaging.

 

Simultaneously with his work in the hospital, he is pursuing a PhD in molecular biology, and he has had co-authored various scientific publications in the field of radiology so far.

 

During the residency, he spent 3 months at Case Western Reserve University, Cleveland, USA, as part of the ESOR Visiting Scholarship Programme in Abdominal Radiology, focusing on body MRI, body CT, and Fusion PET-MRI. In 2016 he did another ESOR /ESGAR Fellowship, while in 2015 Kavur spent three months at the Medical University Vienna, Austria.

Andrej Pal dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Andrej Pal diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine. Danas je član brojnih domaćih i austrijskih liječničkih komora i društava.

Jednogodišnji pripravnički staž odradio je u Općoj bolnici Čakovec u periodu od 1986. do 1987. godine, a državni je ispit položio po završetku staža teiste godine. Narednih dvije godine radio je u Djelatnosti za hitnu medicinsku pomoć Medicinskog centra Čakovec. Od 1990. do 1993. odradio je specijalizaciju iz Kliničke radiologije dijelom u Županijskoj bolnici Čakovec dijelom na Klinici za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Rebro, Zagreb.

2008. godine Pal je započeo rad u Poliklinici Sunce, gdje se usavršio i za rad na uređaju za magnetsku rezonanciju. Svoje subspecijalističko usavršavanje iz intervencijske radiologije odradio je u Klinici za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Merkur. 2017. godine započeo je rad u austrijskoj Sveučilišnoj bolnici Graz u Klinici za neuroradiologiju i intervencijsku radiologiju kao specijalist radiologije i subspecijalist intervencijske radiologije.

Uz status uže specijalizacije iz intervencijske radiologije, iste mu je godine priznat i naslov primarijusa kao i status uže specijalizacije iz ultrazvuka.

Istovremeno svom radu u liječničkoj praksi, sudjeluje na nekoliko međunarodnih projekata u ispitivanju novih lijekova, posebice onih za bolesti neurološkog sustava.

Maja Grubelić Crnčević dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Maja Grubelić Crnčević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine.

Zatim je dovršila postdiplomski tečaj Sportske medicine u Kliničkoj bolnici za Traumatologiju u Zagrebu. 2007. je godine dovršila jednogodišnje stažiranje u Kliničkoj bolnici Merkur, što je zaokružila uspješnim polaganjem državnog ispita. Od 2009. do 2013. godine Grubelić Crnčević posvetila se specijalizaciji kliničke radiologije koju je odrađivala u Kliničkoj bolnici Merkur, u sklopu koje je završila postdiplomski studij kliničke radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2016. godine Grubelić Crnčević je 2016. godine započela dvogodišnju subspecijalizaciju iz ultrazvuka u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Rebro u Zagrebu.

Grubelić Crnčević radi kao specijalist kliničke radiologije od 2013. godine u Kliničkoj bolnici Merkur, što je doprinijelo bogatom i velikom radnom iskustvu na području svih vrsta dijagnostike (mamografija, rendgenske snimke, ultrazvuk, CT i MR). Posebni interes izražava za radiološku obradu mišićno-koštanih sustava i radiološka obrada dojke.

Sudionik je brojnih stručnih sastanaka i simpozija. Tijekom studija sudjelovala u brojnim ESOR programima razmjene (Europska škola za radiologiju) s posebnim zanimanjem za snimanje dojki i mišićno-koštanih sustava. Član je Europskog radiološkog društva i Hrvatskog radiološkog društva. Koautorica je niza stručnih i znanstvenih radova iz šireg područja radiologije.

Đino Varga, dr.med.

specijalist radiolog, subspecijalist ultrazvuka i neuroradiologije

Đino Varga je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine.

Svoj je staž uspješno odradio u KBC Sestre milosrdnice. Nakon položenog državnog ispita radio je kao aplikator za ultrazvučne uređaje tvrtke General Electric. Uslijedilo je zaposlenje u današnjoj poliklinici Aviva u Zagrebu.

Varga je položio stručne postdiplomske tečajeve iz UZV abdomena, dojke, štitnjače, ultrazvuka mišićno-koštanog sustava i dopplera krvnih žila. Za potrebe poliklinike Aviva odradio je specijalizaciju iz radiologije u KBC Sestre milosrdnice. Po završetku specijalizacije bavi se UZV dijagnostikom te CT i MR dijagnostikom abdomena, zdjelice, kralježnice i mozga.

Kao pozvani gost sudjelovao je na brojnim ultrazvučnim tečajevima u ulozi predavača te i dalje aktivno sudjeluje na brojnim kongresima. Koautor je 16 knjiga iz područja radiologije, a među njima se nalaze i brojni udžbenici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Također je koautor osam knjiga izdanih za izdavače u inozemstvu. Od 2015. godine zaposlenik je KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu te postaje subspecijalist iz područja ultrazvuka i neuroradiologije.

Luka Modrić, dr.med.

magistra i profesor Psihologije

Luka Modrić je magistar Psihologije te profesor Psihologije s naglaskom na organizacijsku psihologiju i upravljanje ljudskim resursima. Također je psihološki vještak, član Hrvatske psihološke komore (HPK), član Hrvatskog psihološkog društva i stručnjak Centra za procjenu i razvoj kadrova.

Modrić iza sebe ima već 20 godina iskustava u traženju i reviziji srednje i visoko rukovodećeg osoblja na lokalnoj i regionalnoj razini. Stekao je i iskustvo u području upravljanja ljudskim kapitalom u sredinama s više od 1000 zaposlenika. Sudjelovao je u menadžmentu promjena unutar tvrtke s naglaskom na ljudski faktor te je njegovu karijeru obogatio i rad u sklopu privremenog upravljanja odjelom ljudskih resursa.

Fokus savjetovanja stavlja na traženje rukovodećeg osoblja na lokalnoj i regionalnoj razini. Izrađuje i procjene upraviteljskog odjela. Također nudi uslugu profesionalnog savjetovanja, kao i pomoć kod uvođenja i provedbe naprednih postupaka i organizacije ljudskih resursa. A njegovu pomoć možete dobiti i na području metoda udruživanja i stjecanja.

Ivana Božić Knež, dr.med.

specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije

Ivana Božić Knež diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Trenutno obavlja dužnost vršiteljice dužnosti pročelnika odjela za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama.

Po završetku specijalističkog postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, uspješno je položila europski ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije. 2016. je godine dovršila svoje specijalističko usavršavanje, položivši specijalistički ispit. Iste je godine završila tečaj snimanja ultrazvuka mišićno-koštanog sustava u Klinici za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice.

U već spomenutoj bolnici stekla je radno iskustvo u području rehabilitacije akutnih bolova u kralježnici i zglobovima, rehabilitacije kroničnih bolova u mišićno-koštanom sustavu, predoperativne i postoperativne fizikalne terapije ili rehabilitacije nakon traumatskih i ortopedskih operacija te na području rehabilitacije pacijenata s neurološkim problemima ili problemima s kralježnicom.

U periodu od 2016. do 2018. godine zauzela je položaj vršiteljice dužnosti odjela za rehabilitaciju neuroloških bolesnika unutar iste ustanove. Istovremeno je Božić Knež obavljala dužnost predsjednice Komisije za suzbijanje i prevenciju bolničkih infekcija.

Koautorica je brojnih znanstvenih radova na temu fizikalne medicine i rehabilitacije, motoričkog razvoja kod djece, uloge fizijatara opće prakse, liječenje osteoartritisa, itd.

Rudolf Vukojevi, dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Rudolf Vukojević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010. godine.

Pripravnički staž u trajanju od godine dana odradio je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Krapinskim toplicama. Svoje specijalističko usavršavanje iz kliničke radiologije počinje u KBC Sestre milosrdnice 2012. godine. Stručni poslijediplomski studij iz Kliničke radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2016./2017. godine. Dvije godine kasnije odradio je obzervacijsku rotaciju u trajanju od mjesec dana na odjelu Radiologije i nuklearne medicine na nizozemskom sveučilištu University Medical Centers u Amsterdamu. Danas je njegovo uže područje radiologija mišićno-koštanog sustava.

Vukojević je kao predavač gostovao na nekoliko hrvatskih kongresa i radionica na temu radiologije mišićno-koštanog sustava. Član je Europskog radiološkog društva, Hrvatskog radiološkog društva te Hrvatskog neuroradiološkog društva. Koautor je nekoliko znanstvenih i stručnih publikacija iz područja radiologije mišićno-koštanog sustava.

Jasminka Horvatić, dr.sci.

prof. psihologije, klinički psiholog, TA analitičar, psiho-onkolog, psihoterapeut, ovlašteni psiholog u medicini rada, stalni sudski vještak-mentor

Jasminka Horvatić diplomirala je studij psihologije i studij informatike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tijekom kojega je magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu. Dobitnica je društvenog priznanja „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Također je završila nekoliko psihoterapijskih i savjetodavnih edukacija. Više od trideset godina provodi vlastiti efikasni psihoterapijski model liječenja onkoloških pacijenata i osoba s PTSD-om te je provela više istraživanja psihičkog funkcioniranja oboljelih. Uspješno provodi partnerske/bračne/obiteljske terapije i savjetovanja.

Stalni je sudski vještak za psihologiju od 2003. godine i mentor kandidatima za sudske vještake te edukator za suce, odvjetnike i sudske vještake posebno u području komunikacijskih vještina i psihopatologije.

Posebna područja interesa su joj: psihodijagnostika, terapija i savjetovanje djece i odraslih, darovitih, procjena radne i poslovne sposobnosti, roditeljskih i partnerskih kompetencija, osoba s autoimunim bolestima, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, zaposlenika s problemima u poslovnom okruženju.  Kroz njezinu ordinaciju prošlo je više od sto tisuća odraslih i preko pet tisuća djece.

Dugogodišnja je pročelnica Sekcije za psihologiju djece s razvojnim teškoćama i osoba s invaliditetom Hrvatskog psihološkog društva te članica više drugih sekcija. Članica je više hrvatskih i međunarodnih strukovnih organizacija.

Objavila je desetke znanstvenih i stručnih radova, vodila i sudjelovala u provedbi dvanaest projekata, recenzent je knjige i stručnih članaka za tri stručna časopisa, održala je više desetaka pozvanih i drugih stručnih predavanja na međunarodnim i hrvatskim stručnim konferencijama te provodila više edukacija za ne-psihologe.  Sudjelovala je kao vanjski suradnik u nastavi na više kolegija na ERF-u i Pravnom fakultetu – Studij socijalnog rada.

Mirjana Flegarić-Bradić, dr.med.

subpecijalist radiologije

Mirjana Flegarić-Bradić diplomirala je na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Danas je član Hrvatskog, Europskog i Švedskog neuroradiološkog društva.

Flegarić-Bradić započela je specijalizaciju iz Radiologije 2003. godine, a šest godina kasnije uspješno je položila svoj specijalistički ispit. 2013. godine započela je subspecijalizaciju iz neuroradiologije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb koju završava u studenom 2015.

Još kao stažistica svoje je radno mjesto pronašla u Općoj bolnici Koprivnica gdje je i nastavila svoj rad nakon položenog stručnog ispita, što je uključivalo i rad na Odjelu hitne medicine. Na Odjelu radiologije KB Koprivnica započela je i svoju karijeru kao specijalistica radiologije na Odjelu radiologije. 2010. godine tu je funkciju počela odrađivati u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Merkur u Zagrebu. Tamo je pet godina kasnije napredovala na položaj subspecijalistice neuroradiologije.

Za vrijeme studiranja postala je članom europskog studentskog liječničkog udruženja pod nazivom European Medical Student Association (EMSA). Nalazila se i u organizacijskom odboru prvog studentskog kongresa Zagreb International Medical Summit (ZIMS 2001). Kasnije je i tijekom svoje profesionalne karijere često sudjelovala u organiziranju raznih kongresa te edukacija, npr. kongres Hrvatskog, Mađarskog i Slovenskog radiološkog društva u Koprivnici 2003.

Koautorica je mnogih stručnih i znanstvenih radova na temu standarda bolničke dokumentacije i kvalitete zdravstvene bolničke zaštite, metode i komplikacije vezanih uz transplantaciju jetre, itd.

Petra Marinić, dr.med.

Lječnik opšte prakse

Petra Marinić diplomirala je 2017. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svog školovanja sudjelovala je i pomagala tijekom organizacije CROSS-a (Croatian Student Summit) koji se održavao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je sudjelovala u radu knjižnice fakulteta.

Nakon završetka staža u Domu zdravlja Zagreb-Zapad i položenog stručnog ispita započela je s radom kao liječnik obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagrebačke županije.

Tijekom svog rada u nekoliko ambulanti opće medicine stekla je iskustvo rada u općoj medicini. 

dr. sc. Mladen Grgurević, dr. med. 

spec internist, subspec. endikrinolog-dijabetolog

Mladen Grgurević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005.g.

Nakon položenog državnog stručnog ispita 2007.g. zapošljava u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, KB Merkur gdje radi i danas. 2013.g. položio je specijalistički ispit iz interne medicine, a od 2017.g. je subspecijalist endorkinologije i dijabetologije. 2020.g. je doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 


Autor je i koautor nekolicine znanstvenih i stručnih radova te kongresnih sažetaka iz područja dijabetologije te je član Uređivačkog odbora stručno-znanstvenog časopisa Diabetologiae Croaticae.  Također član je Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma te Europskog dijabetološkog društva (European Association for the Study of Diabetes, EASD). 


Trenutno radi u Dnevnoj bolnici Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac  s posebnim interesom prema intenziviranom inzulinskom liječenju, primjeni inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano mjerenje glukoze (CSII, SAP, CGM, HCL, AHCL), iz čega je bio na stručnom i kliničkom usavršavanje na nekoliko inozemnih ustanova (General University Hospital In Prague , 3rd Internal Clinic, Prague, Czech Republic; Centre for Diabetes and Metabolism – Fachklinik – Bad Heilbrunn, Germany).

Pridruži se našem timu

Želiš li se pridružiti našem rastućem timu? Pošalji nam svoju e-mail adresu i mi ćemo te kontaktirati u najkraćem mogućem roku.