Tim

Više od 200 stručnjaka medicine vodit će vas kroz svaki korak naše poslovne suradnje.

Tim medicinskih stručnjaka

Robert Torre, dr.med., primarius

psihijatar

Dr. Torre rođen je, školovao se i živi u Zagrebu, gdje 1989. godine završava Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

Nakon liječničkog pripravničkog staža kao dragovoljac sudjeluje u oslobodilačkim operacijama Domovinskog rata. 
Psihijatriju specijalizira na Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu, gdje i danas radi kao voditelj Odjela za alkoholizam. Subspecijalist je psihijatrije alkoholizma i drugih ovisnosti
Osnivač je prvih stručno vođenih grupa samopomoći ovisnika o opijatskim drogama, a potom i terapijskih grupa za oporavak ovisnika o kockanju i klađenju. 
Autor je više knjiga s područja psihijatrije ovisnosti, te u javnosti zapaženog kritičkog pamfleta “Prava istina o psihijatriji”. Koncem 2018. godine izlazi s knjigom psihoterapijske samopomoći “Ima li života prije smrti?” u kojoj odgovara na pitanja što je život i kako ga živjeti, kroz utemeljena počela razboritog vođenja života.  

Jasminka Horvatić, dr.sci.

prof. psihologije, klinički psiholog, TA analitičar, psiho-onkolog, psihoterapeut, ovlašteni psiholog u medicini rada, stalni sudski vještak-mentor

Jasminka Horvatić diplomirala je studij psihologije i studij informatike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tijekom kojega je magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu. Dobitnica je društvenog priznanja „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.

Jasminka Horvatić diplomirala je studij psihologije i studij informatike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu tijekom kojega je magistrirala i doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu. Dobitnica je društvenog priznanja „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije.
Također je završila nekoliko psihoterapijskih i savjetodavnih edukacija. Više od trideset godina provodi vlastiti efikasni psihoterapijski model liječenja onkoloških pacijenata i osoba s PTSD-om te je provela više istraživanja psihičkog funkcioniranja oboljelih. Uspješno provodi partnerske/bračne/obiteljske terapije i savjetovanja.
Stalni je sudski vještak za psihologiju od 2003. godine i mentor kandidatima za sudske vještake te edukator za suce, odvjetnike i sudske vještake posebno u području komunikacijskih vještina i psihopatologije.
Posebna područja interesa su joj: psihodijagnostika, terapija i savjetovanje djece i odraslih, darovitih, procjena radne i poslovne sposobnosti, roditeljskih i partnerskih kompetencija, osoba s autoimunim bolestima, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, zaposlenika s problemima u poslovnom okruženju.  Kroz njezinu ordinaciju prošlo je više od sto tisuća odraslih i preko pet tisuća djece.
Dugogodišnja je pročelnica Sekcije za psihologiju djece s razvojnim teškoćama i osoba s invaliditetom Hrvatskog psihološkog društva te članica više drugih sekcija. Članica je više hrvatskih i međunarodnih strukovnih organizacija.
Objavila je desetke znanstvenih i stručnih radova, vodila i sudjelovala u provedbi dvanaest projekata, recenzent je knjige i stručnih članaka za tri stručna časopisa, održala je više desetaka pozvanih i drugih stručnih predavanja na međunarodnim i hrvatskim stručnim konferencijama te provodila više edukacija za ne-psihologe.  Sudjelovala je kao vanjski suradnik u nastavi na više kolegija na ERF-u i Pravnom fakultetu – Studij socijalnog rada.

Luka Modrić

magistar i profesor Psihologije

Luka Modrić je magistar Psihologije te profesor Psihologije s naglaskom na organizacijsku psihologiju i upravljanje ljudskim resursima.

Također je psihološki vještak, član Hrvatske psihološke komore (HPK), član Hrvatskog psihološkog društva i stručnjak Centra za procjenu i razvoj kadrova.
Modrić iza sebe ima već 20 godina iskustava u traženju i reviziji srednje i visoko rukovodećeg osoblja na lokalnoj i regionalnoj razini. Stekao je i iskustvo u području upravljanja ljudskim kapitalom u sredinama s više od 1000 zaposlenika. Sudjelovao je u menadžmentu promjena unutar tvrtke s naglaskom na ljudski faktor te je njegovu karijeru obogatio i rad u sklopu privremenog upravljanja odjelom ljudskih resursa.
Fokus savjetovanja stavlja na traženje rukovodećeg osoblja na lokalnoj i regionalnoj razini. Izrađuje i procjene upraviteljskog odjela. Također nudi uslugu profesionalnog savjetovanja, kao i pomoć kod uvođenja i provedbe naprednih postupaka i organizacije ljudskih resursa. A njegovu pomoć možete dobiti i na području metoda udruživanja i stjecanja.

Irma Barišić prof.

klinički psiholog

Irma Barišić diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na odsjeku psihologije 2007. godine.

Po završetku fakulteta zaposlila se u Poliklinici za dječju i adolescentnu psihijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb gdje radi posljednjih 14 godina. Nakon dugogodišnjeg stjecanja znanja i iskustva stekla je status kliničkog psihologa. 

Uz osnovno fakultetsko obrazovanje, završila je i poslijediplomski specijalistički studij „Psihološko savjetovanje“ na Filozofskom fakultetu u Rijeci te stekla titulu Sveučilišne specijalistice psihološkog savjetovanja. Aktivno je sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih kongresa iz područja psihologije. Koautor je nekoliko stručnih radova iz područja dječje i adolescentne psihologije.

U svome radu, svakodnevno provodi psihodijagnostiku koja uključuje testiranje psihomotornog, kognitivnog razvoja i specifičnih neurorazvojnih poremećaja kod djece i mladih. U sklopu svog rada provodi savjetovanje djece, adolescenata i njihovih roditelja/skrbnika vezano uz odgojne postupke, razvojne poteškoće te ponašajne i emocionalne smetnje. Kognitivno-bihevioralnog je terapijskog usmjerenja u radu s djecom i adolescentima. 

Andrej Pal, dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Andrej Pal diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine. Danas je član brojnih domaćih i austrijskih liječničkih komora i društava.

Jednogodišnji pripravnički staž odradio je u Općoj bolnici Čakovec u periodu od 1986. do 1987. godine, a državni je ispit položio po završetku staža teiste godine. Narednih dvije godine radio je u Djelatnosti za hitnu medicinsku pomoć Medicinskog centra Čakovec. Od 1990. do 1993. odradio je specijalizaciju iz Kliničke radiologije dijelom u Županijskoj bolnici Čakovec dijelom na Klinici za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Rebro, Zagreb.
2008. godine Pal je započeo rad u Poliklinici Sunce, gdje se usavršio i za rad na uređaju za magnetsku rezonanciju. Svoje subspecijalističko usavršavanje iz intervencijske radiologije odradio je u Klinici za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Merkur. 2017. godine započeo je rad u austrijskoj Sveučilišnoj bolnici Graz u Klinici za neuroradiologiju i intervencijsku radiologiju kao specijalist radiologije i subspecijalist intervencijske radiologije.
Uz status uže specijalizacije iz intervencijske radiologije, iste mu je godine priznat i naslov primarijusa kao i status uže specijalizacije iz ultrazvuka.
“Istovremeno svom radu u liječničkoj praksi, sudjeluje na nekoliko međunarodnih projekata u ispitivanju novih lijekova, posebice onih za bolesti neurološkog sustava.

dr.sci. Hrvoje Vavro, dr.med

intervencijski radiolog

Hrvoje Vavro diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine.
Trenutno radi kao specijalist radiolog-uži specijalist neuroradiolog u Kliničkoj bolnici Dubravi u Zagrebu te teleradiološki kao konzultant-neuroradiolog za Telemedicine Clinic sa sjedištem u Barceloni.

Po završetku obaveznog jednogodišnjeg stažiranja u Općoj bolnici Dr. Ivo Pedišić u Sisku i polaganju državnog ispita, radio je kao liječnik na zamjeni u ambulantama primarne zdravstvene zaštite diljem Sisačko-moslavačke županije.
Specijalizaciju iz radiologije započeo je 2000. godine u Općoj bolnici Sisak te završio u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu, a u sklopu specijalizacije i pohađao je i specijalistički postdiplomski studij kliničke radiologije.
Kao specijalist radiolog u Općoj bolnici u Sisku radi od 2004. do 2007. godine kada prelazi u Kliničku bolnicu Dubravu u Zagrebu gdje se pretežno bavi neuroradiologijom i intervencijskom radiologijom. Subspecijalizaciju iz neuroradiologije u trajanju od dvije godine uspješno je završio ispitom 2010. godine, a usporedno je pohađao i edukaciju pri Europskom neuroradiološkom društvu te je nakon ispita 2011. godine stekao Europsku diplomu iz neuroradiologije. Iste godine boravi u Sjedinjenim Američkim Državama radeći na nekoliko neuroradioloških istraživačkih projekata.
U nekoliko navrata radio je kao konzultant-neuroradiolog u sveučilišnim bolnicama u Belfastu i Glasgowu (Ujedinjeno Kraljevstvo).
Dulje vrijeme telemedicinski surađuje s radiološkim odjelima nekoliko hrvatskih općih bolnica.
Godinama sudjeluje u kliničkim studijama koje ispituju liječenje neuroloških bolesti.
Autor je i koautor više poglavlja u knjigama te članaka na hrvatskom i engleskom jeziku, koautor knjige “Neuroradiology: Expect the Unexpected” (Springer, 2018), sudionik, predavač i pozvani predavač na nizu domaćih i stranih radioloških, neuroradioloških i neuroloških kongresa i sastanaka.
Član je niza domaćih i međunarodnih stručnih društava.

Mirjana Flegarić-Bradić, dr.med.

subpecijalist radiologije

Mirjana Flegarić-Bradić diplomirala je na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Danas je član Hrvatskog, Europskog i Švedskog neuroradiološkog društva.

Flegarić-Bradić započela je specijalizaciju iz Radiologije 2003. godine, a šest godina kasnije uspješno je položila svoj specijalistički ispit. 2013. godine započela je subspecijalizaciju iz neuroradiologije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb koju završava u studenom 2015. 
Još kao stažistica svoje je radno mjesto pronašla u Općoj bolnici Koprivnica gdje je i nastavila svoj rad nakon položenog stručnog ispita, što je uključivalo i rad na Odjelu hitne medicine. Na Odjelu radiologije KB Koprivnica započela je i svoju karijeru kao specijalistica radiologije na Odjelu radiologije. 2010. godine tu je funkciju počela odrađivati u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Merkur u Zagrebu. Tamo je pet godina kasnije napredovala na položaj subspecijalistice neuroradiologije.
Za vrijeme studiranja postala je članom europskog studentskog liječničkog udruženja pod nazivom European Medical Student Association (EMSA). Nalazila se i u organizacijskom odboru prvog studentskog kongresa Zagreb International Medical Summit (ZIMS 2001). Kasnije je i tijekom svoje profesionalne karijere često sudjelovala u organiziranju raznih kongresa te edukacija, npr. kongres Hrvatskog, Mađarskog i Slovenskog radiološkog društva u Koprivnici 2003. 
Koautorica je mnogih stručnih i znanstvenih radova na temu standarda bolničke dokumentacije i kvalitete zdravstvene bolničke zaštite, metode i komplikacije vezanih uz transplantaciju jetre, itd.

Maja Grubelić Crnčević, dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Maja Grubelić Crnčević je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine.

Zatim je dovršila postdiplomski tečaj Sportske medicine u Kliničkoj bolnici za Traumatologiju u Zagrebu. 2007. je godine dovršila jednogodišnje stažiranje u Kliničkoj bolnici Merkur, što je zaokružila uspješnim polaganjem državnog ispita. Od 2009. do 2013. godine Grubelić Crnčević posvetila se specijalizaciji kliničke radiologije koju je odrađivala u Kliničkoj bolnici Merkur, u sklopu koje je završila postdiplomski studij kliničke radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. 2016. godine Grubelić Crnčević je 2016. godine započela dvogodišnju subspecijalizaciju iz ultrazvuka u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Rebro u Zagrebu.
Grubelić Crnčević radi kao specijalist kliničke radiologije od 2013. godine u Kliničkoj bolnici Merkur, što je doprinijelo bogatom i velikom radnom iskustvu na području svih vrsta dijagnostike (mamografija, rendgenske snimke, ultrazvuk, CT i MR). Posebni interes izražava za radiološku obradu mišićno-koštanih sustava i radiološka obrada dojke.
Sudionik je brojnih stručnih sastanaka i simpozija. Tijekom studija sudjelovala u brojnim ESOR programima razmjene (Europska škola za radiologiju) s posebnim zanimanjem za snimanje dojki i mišićno-koštanih sustava. Član je Europskog radiološkog društva i Hrvatskog radiološkog društva. Koautorica je niza stručnih i znanstvenih radova iz šireg područja radiologije.

Marko Slavica, dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Marko Slavica je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Trenutno izvršava dužnosti Glavnog tajnika Hrvatskog neurološkog društva.

Po završetku stažiranja u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu, radio je kao liječnik hitne pomoći u sklopu Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Stekao je bogato iskustvo dugogodišnjim radom u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice te u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je i započeo svoju specijalizaciju iz radiologije 2009. godine. Postdiplomski studij kliničke radiologije završava na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine.

Danas Slavica izvodi izučavanje subspecijalizacije u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegovo uže područje je intervencijska radiologija i neuroradiologija, dijagnostika vaskularnih bolesti te izvođenje minimalno invazivnih procedura u intervencijskoj onkologiji.

 

U ulozi predavača gostovao je na brojnim hrvatskim i svjetskim kongresima kao i na raznim radionicama na temu intervencijske radiologije, intervencijske onkologije i endovaskularne kirurgije.

 

Slavica je član Svjetske federacije neuroradioloških društava (WFNRS) te brojnih nacionalnih i svjetskih strukovnih udruženja poput Hrvatskog ogranka za intervencijsku radiologiju, Hrvatsko društvo za vaskularnu kirurgiju (HDVK), Europskog udruženja za kardiovaskularnu i intervencijsku radiologije (CIRSE), itd.

Lovro Kavur, dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Lovro Kavur diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2009. godine. Tijekom svog studiranja, Kavur je osvojio Dekanovu nagradu za uspjeh u studiju te Dekanovu nagradu za najbolji studentski znanstveni rad.

Nakon fakultetskog obrazovanja, odradio je jednogodišnju praksu u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu te je potom krenuo stažirati kliničku radiologiju u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu. U 2015. godini postao je specijalistom radiologije te istu poziciju obnaša do danas u KB Merkur u Zagrebu. Njegovo uže područje specijalnosti uključuje CT cijelog tijela, MRI abdomena i zdjelice te ultrazvuk, no stručan je i u metodama rendgenske dijagnostike, dopplera te fluoroskopije.

 

Usporedno s radom u bolnici, završava znanstveni poslijediplomski studij iz područja molekularne biologije, a koautor je i brojnih znanstvenih i stručnih publikacija iz područja radiologije.

Đino Varga, dr.med.

specijalist radiolog, subspecijalist ultrazvuka i neuroradiologije

Đino Varga je diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine.

Svoj je staž uspješno odradio u KBC Sestre milosrdnice. Nakon položenog državnog ispita radio je kao aplikator za ultrazvučne uređaje tvrtke General Electric. Uslijedilo je zaposlenje u današnjoj poliklinici Aviva u Zagrebu.

Varga je položio stručne postdiplomske tečajeve iz UZV abdomena, dojke, štitnjače, ultrazvuka mišićno-koštanog sustava i dopplera krvnih žila. Za potrebe poliklinike Aviva odradio je specijalizaciju iz radiologije u KBC Sestre milosrdnice. Po završetku specijalizacije bavi se UZV dijagnostikom te CT i MR dijagnostikom abdomena, zdjelice, kralježnice i mozga.

Kao pozvani gost sudjelovao je na brojnim ultrazvučnim tečajevima u ulozi predavača te i dalje aktivno sudjeluje na brojnim kongresima. Koautor je 16 knjiga iz područja radiologije, a među njima se nalaze i brojni udžbenici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Također je koautor osam knjiga izdanih za izdavače u inozemstvu. Od 2015. godine zaposlenik je KBC Sestre milosrdnice u Zagrebu te postaje subspecijalist iz područja ultrazvuka i neuroradiologije.

Rudolf Vukojevi, dr.med.

specijalist kliničke radiologije

Rudolf Vukojević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2010. godine.

Pripravnički staž u trajanju od godine dana odradio je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Krapinskim toplicama. Svoje specijalističko usavršavanje iz kliničke radiologije počinje u KBC Sestre milosrdnice 2012. godine. Stručni poslijediplomski studij iz Kliničke radiologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 2016./2017. godine. Dvije godine kasnije odradio je obzervacijsku rotaciju u trajanju od mjesec dana na odjelu Radiologije i nuklearne medicine na nizozemskom sveučilištu University Medical Centers u Amsterdamu. Danas je njegovo uže područje radiologija mišićno-koštanog sustava.
Vukojević je kao predavač gostovao na nekoliko hrvatskih kongresa i radionica na temu radiologije mišićno-koštanog sustava. Član je Europskog radiološkog društva, Hrvatskog radiološkog društva te Hrvatskog neuroradiološkog društva. Koautor je nekoliko znanstvenih i stručnih publikacija iz područja radiologije mišićno-koštanog sustava.

doc.dr.sci. Tomislav Letilović, dr.med

intervencijski kardiolog, docent

Tomislav Letilović diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Doc.Letilović voditelj je  Odjela za interventnu kardiologiju Sveučilišne bolnice Merkur u Zagrebu.

Nakon pripravničkog staža u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, radio je kao istraživač na Odjelu za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz interne medicine završava 2007. godine, a subspecijalzaciju iz kardiologije 2010. godine. Dugogodišnje profesionalno iskustvo stjeće na Odjelu za kardiologiju Sveučilišne bolnice Merkur, gdje se specijalizirao za područje interventne kardiologije. Interesi su mu i klinička kardiologija, ehokardiografija i elektrokardiografija-pacemakeri.
2013. godine doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine radi kao predavač na tom fakultetu i trenutno je na poziciji docenta na Zavodu za internu medicinu. Također je predavač na poslijediplomskom studiju kardiologije i državni je ispitivač na specijalističkom ispitu za kardiologe.
Kao pozvani predavač sudjelovao je na brojnim hrvatskim i međunarodnim kongresima, objavio je nekoliko znanstvenih članaka u časopisima s recenzijom i radi kao recenzent za nekoliko međunarodnih medicinskih časopisa.
Letilović je član Europskog kardiološkog društva, a također je član nekoliko nacionalnih kardioloških udruga te domaćih i međunarodnih radnih skupina.

dr. sc. Mladen Grgurević, dr. med. 

spec internist, subspec. endikrinolog-dijabetolog

Mladen Grgurević diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005.g.

Nakon položenog državnog stručnog ispita 2007.g. zapošljava u Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac, KB Merkur gdje radi i danas. 2013.g. položio je specijalistički ispit iz interne medicine, a od 2017.g. je subspecijalist endorkinologije i dijabetologije. 2020.g. je doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor nekolicine znanstvenih i stručnih radova te kongresnih sažetaka iz područja dijabetologije te je član Uređivačkog odbora stručno-znanstvenog časopisa Diabetologiae Croaticae.  Također član je Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma te Europskog dijabetološkog društva (European Association for the Study of Diabetes, EASD). Trenutno radi u Dnevnoj bolnici Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac  s posebnim interesom prema intenziviranom inzulinskom liječenju, primjeni inzulinskih pumpi i senzora za kontinuirano mjerenje glukoze (CSII, SAP, CGM, HCL, AHCL), iz čega je bio na stručnom i kliničkom usavršavanje na nekoliko inozemnih ustanova (General University Hospital In Prague , 3rd Internal Clinic, Prague, Czech Republic; Centre for Diabetes and Metabolism – Fachklinik – Bad Heilbrunn, Germany).

Ivana Božić Knež, dr.med.

specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije

Ivana Božić Knež diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Trenutno obavlja dužnost vršiteljice dužnosti pročelnika odjela za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama.

Po završetku specijalističkog postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, uspješno je položila europski ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije. 2016. je godine dovršila svoje specijalističko usavršavanje, položivši specijalistički ispit. Iste je godine završila tečaj snimanja ultrazvuka mišićno-koštanog sustava u Klinici za traumatologiju KBC Sestre milosrdnice.

U već spomenutoj bolnici stekla je radno iskustvo u području rehabilitacije akutnih bolova u kralježnici i zglobovima, rehabilitacije kroničnih bolova u mišićno-koštanom sustavu, predoperativne i postoperativne fizikalne terapije ili rehabilitacije nakon traumatskih i ortopedskih operacija te na području rehabilitacije pacijenata s neurološkim problemima ili problemima s kralježnicom.

U periodu od 2016. do 2018. godine zauzela je položaj vršiteljice dužnosti odjela za rehabilitaciju neuroloških bolesnika unutar iste ustanove. Istovremeno je Božić Knež obavljala dužnost predsjednice Komisije za suzbijanje i prevenciju bolničkih infekcija.

Koautorica je brojnih znanstvenih radova na temu fizikalne medicine i rehabilitacije, motoričkog razvoja kod djece, uloge fizijatara opće prakse, liječenje osteoartritisa, itd.

Petra Marinić, dr.med.

Lječnica opće prakse

Petra Marinić diplomirala je 2017. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svog školovanja sudjelovala je i pomagala tijekom organizacije CROSS-a (Croatian Student Summit) koji se održavao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je sudjelovala u radu knjižnice fakulteta.

Nakon završetka staža u Domu zdravlja Zagreb-Zapad i položenog stručnog ispita započela je s radom kao liječnik obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagrebačke županije.
Tijekom svog rada u nekoliko ambulanti opće medicine stekla je iskustvo rada u općoj medicini. 

Pridruži se našem timu

Želiš li se pridružiti našem rastućem timu? Pošalji nam svoju e-mail adresu i mi ćemo te kontaktirati u najkraćem mogućem roku.